Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 156 Datë 18.12.2020

Vendim