Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 152 Datë 18.12.2020

Vendim