Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 13 Datë 19.02.2021

Vendim