Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 11 Datë 10.02.2021

Vendim