Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 10 Datë 10.02.2021

Vendim