Vendimi i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr 14 Datë 19.02.2021

Vendim