Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.84,Datë 22.08.2023, Për një ndryshim në VKB nr 163, datë 21.12.2022, Për miratimin e detajimit të buxhetit për vitet 2023, 2024, 2025

Shkarko