Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.83,Datë 22.08.2023,Për miratimin e listës së familjeve shtesë që përfitojnë bonus qiraja, banesat e të cilëve preken nga rehabilitimi

Shkarko