Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.82,Datë 22.08.2023,Për miratimin e listës shtesë së subjekteve,posedues të ndërtimeve pa leje që preken nga realizimi i projektit

Shkarko