Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.85,Datë 22.08.2023,Për heqjen e mandatit si anëtar i Këshillit të Bashkisë Kamëz

Shkarko_