Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.78,Datë 22.08.2023, Për miratimin e projekt buxhetit afatmesëm (PBA) për periudhën 2024, 2025, 2026

Shkarko_