Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.79,Datë 22.08.2023,Mbi miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fondin 6% të bllok-ndihmës ekonomike

Shkarko