Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.78, Datë 17.06.2022

Shkarko