Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.79, Datë 17.06.2022

Shkarko