Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.77, Datë 17.06.2022

Shkarko