Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.76,Datë 01.08.2023,Për një ndryshim në V.K.B Nr.166, datë 21.12.2022, për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të çerdheve

Shkarko