Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.75,Datë 01.08.2023,Për një ndryshim në V.K.B Nr.167, datë 21.12.2022, për Miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të qendrës multifunksionale

Shkarko