Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.74,Datë 01.08.2023,Për një ndryshim në V.K.B Nr.170, datë 21.12.2022, për ‘Miratimin e nivelit të pagave të Bashkisë Kamëz dhe Ndërmarrjeve të vartësisë për vitin 2023

Shkarko