Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.73,Datë 01.08.2023,Për miratimin e komisioneve të përhershme të Këshillit të Bashkisë Kamëz dhe përbërjes së tyre

Shkarko