Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.72,Datë 21.07.2023,Për dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë

Shkarko_