Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.69,Datë 12.07.2023, Për zgjedhjen e anëtarëve që përfaqësojnë Këshillin Bashkiak Kamëz në Këshillin e qarkut Tiranë

Shkarko_