Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.70,Datë 21.07.2023,Mbi miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fond

Shkarko