Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.68,Datë 12.07.2023,Mbi zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamëz

Shkarko_