Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.67,Datë 12.07.2023, Mbi zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamëz

Shkarko_