Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.66,Datë 12.07.2023, Mbi vërtetimin e mandateve të anëtarëve të këshillit bashkiak, Bashkia Kamëz

Shkarko _