Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.65,Datë 12.07.2023, Për ngritjen e komisionit të vërtetimit të mandateve të këshilltarëve, Bashkia Kamëz

Shkarko_