Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.64,Datë23.06.2023,Për dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë

Shkarko_