Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.63,Datë23.06.2023, Mbi miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fond

Shkarko