Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.62,Datë22.05.2023, Për dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë

Shkarko