Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.61,Datë22.05.2023, Mbi miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fond

Shkarko