Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.61, Datë 17.06.2022

Shkarko