Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.60, Datë 03.06.2022

Shkarko