Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.62, Datë 17.06.2022

Shkarko