Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.57,Datë18.04.2023, Mbi emërtimin e një rruge në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko