Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.58,Datë18.04.2023, Mbi ndryshimin e emërtimit të rrugëve në territorin e Bashkisë Kamëz

Shkarko