Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.55,Datë18.04.2023, Mbi dhënie ndihme ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë

Shkarko