Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.54,Datë18.04.2023, Mbi miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fond

Shkarko