Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.27,Datë17.03.2023 , Miratimin e listës së familjeve që janë rekomanduar nga administratorët shoqërorë për trajtim me fondin

Shkarko