Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.26,Datë17.03.2023 , Dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë

Shkarko