Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.25,Datë17.03.2023 Për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionimit të qirasë për ato familje në nevojë

Shkarko