Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.24, Datë 17.03.2023 Dhënien e ndihmës financiare për djegie banese_

Shkarko_