Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.23, Datë 17.03.2023 , Për një shtesë mbi miratimin e listës së përfituesve të programit, Përmirësimi i kushteve të banimit

Shkarko