Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.28,Datë17.03.2023 ,Dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë nga buxheti i Bashkisë

Shkarko