Vendim i Këshillit Bashkiak Kamëz Nr.21, Datë 17.03.2023 , Për miratimin e realizimit të buxhetit për vitin 2022

Shkarko_