Vendim i Këshillit Bashkiak Kamez Nr.113, Datë 29.09.2022

Shkarko