Përfundon rruga te Colis me parametrat dhe standardet më të mira infrastrukturore

🛣️💡📍✅Përfunduam edhe rrugën te Colis me standarde dhe parametrat më të mira 🔽
📌Asfaltim
📌Ujësjellës
📌Kanalizime
📌Trotuare
📌Ndriçim
#KamzaVetëmPërpara➡️
#Frutikulturë #Punë😊
#KamzaDritë✅