Përfundon edhe rruga “Nato” në Valias. Investime me standarde në çdo sektor!

Përfunduam edhe rrugën “Nato” në Valias📍me standardet më të mira si vijon🏞️✅🔽
📌Asfaltim
📌Kanalizime
📌Ujësjellës
📌Trotuare
📌Ndriçim
📌Sinjalistikë
Investime cilësore në çdo sektor✅
#KamzaVetëmPërpara➡️