Nis fushata për rekrutim personeli për Censusin e Popullsisë dhe banesave

Në kuadër të fushatës publicitare për rekrutim të personelit të angazhuar për Censin e Popullsisë dhe Banesave, aplikoni për pozicionet:
– Kontrollor
– Anketues

Linku i aplikimeve:
www.rekrutimecensi.instat.gov.al