Pas ndërtimit të KUN, rrjetit të ujësjellësit, asfaltimit dhe trotuareve, vijon puna në vendosjen e sinjalistikës, ndriçimit dhe ndërtimin e korsisë së biçikletave në rrugën “Harku i Triumfit” në Valias

Valias📍 Në rrugën 🛣 “Harku i Triumfit”, ku pas ndërtimit të KUN, rrjetit të ujësjellësit, asfaltimin dhe shtrimin e trotuareve, me standartet më të mira infrastrukturore🥇, vijon puna në vendosjen e sinjalistikës, ndriçimit dhe ndërtimin e korsisë së biçikletave 🚴🏻 ✅.