Në kuadër të projektit “Mbështetja dhe këshillimi në karrierë dhe ndërlidhja e të rinjve në Bashkinë Kamëz me tregun e punës”, kryebashkiaku Rakip Suli pret në zyrë përfaqësues nga Qëndra Kombëtare për Shërbime Komunitare përfituese e projektit ReLOaD2

Gjatë pritjes në zyrë të organizatës
Qëndra Kombëtare për Shërbime Komunitare përfituese e projektit ReLOaD2, me përfaqësim nga ⬇️:
📌Znj.Liliana Dango, Drejtore ekzekutive;
📌Znj.Aferdita Gjoka, Koordinatore projekti;
📌Znj.Esjurda Tallushi, Eksperte.
Në kuadër të projektit “Mbështetja dhe këshillimi në karrierë dhe ndërlidhja e të rinjve në Bashkinë Kamëz me tregun e punës”, do të arrihet mobilizimi, përfshirja dhe aftësimi i të rinjve drejt karrierës dhe sipërmarrjes lokale. ✅📝.
#AleancaPërQytetarëtDheKomunitet
#ReLOaD2